Preaload Image

593total visits.

S.NoCandidates NameAwardedRegn No.
88JOSEPH K B.Th9990048
1SAM SURESH SB.Th99990001
2PISON PD.D99990002
3BHASKARAN RPh.D-Hon99990021
4MANIMOZHIYAN SPh.D-Hon99990004
5LOURDSARULRAJ D PILLAIRev999008R
6MANOHARAN N GUDELIRev999009R
7MOSES IRev999010R
8SAMUEL DHINAKARAN A SB.Th99990012
9Fr ARULAPPAR SD.D99990014
10GOLLAPALLI VIJAYB.Th99990015
11GRACIA DALTONPh.D-Hon99990016
12BABU MD.Hum99990018
13STANLEY EDWARD DB.Th99990022
14SUNDARAM S RD.Hum99990025
15MOSES NM.Th9990016
16GULAB BHATKAR APastor999002P
17MESHACK EB.C.M9990015
18ALEXANDER MB.Th9990016
19JOHNSON P KURIANPh.D-Hon9990017
20CHANDRASEKARAN JPh.D-Hon9990018
21GODFREY EARNEST SEKARPh.D-Hon9990019
22JOSE JPh.D-Hon9990020
23SUGUNADASAN V JB.D9990020
24SHANTHI ELIZABETH BM.Th9990025
25DAVID PANDIARAJAN SB.Th9990026
26JOHN ADREWPh.D-Hon9990030
27EDWIN THANGAM PPh.D-Hon9990032
28JOHN PRASAD RPh.D-Hon9990029
29SHAFI NESNPh.D-Hon9990033
30JAMALUDDIN G SPh.D-Hon9990034
31MOHAMMED YUSUFPh.D-Hon9990035
32SHEEBA PRASANNAPh.D-Hon9990036
33DHAYALAN K NPh.D-Hon9990037
34RAJU THILAKOTEPh.D-Hon9990039
35BELOR RAGHAVENRDA SHETTYPh.D-Hon9990040
36HUMAYUN KHANPh.D-Hon9990041
37MANJUNATGH NPh.D-Hon9990045
38JEELAN BASHA MPh.D-Hon9990046
39VIRUPAKSHIAH B H MPh.D-Hon9990047
40GOUSIYA BEE YPh.D-Hon9990048
41ABDUL SUBHANPh.D-Hon9990049
42JOSEPH DHAYALANEM.Th9990049
43SUDEEP JOHNM.Div9990051
44JOE; JEBARAJ AB.Th9990022
45KEERTHI PAUL G S SB.Th9990023
46ARUN SIMONB.Th9990024
47RAVICHANDAR TB.Th9990025
48DOMNICB.Th9990027
49PALANI SAITPh.D-Hon9990038
50SUDARSHAN JAIN UPh.D-Hon9990042
51PREMCHAND CHALANIPh.D-Hon9990043
52ANIL KUMAR BABUPh.D-Hon9990044
53BALU RB.Th9990026
54 SELVAKUMAR S
55CHARLES J
56SREEMAGAL P S
57SAKTHIVEL SAMUEL N
58JOHN AM.Div9990052
59SEKAR SPASTOR9990032P
60BRIN MOSES BPASTOR9990033P
61ANTHONEY P EPh.D9990015
62VENATESAN KPASTOR9990034P
63ANDREW KPASTOR9990035P
64ANDREW KB.D9990035
65REENA MPASTOR9990036P
66REENA MB.Th9990036
67THANKAPPAN JPASTOR9990037P
68THANKAPPAN JB.Th9990037
69SHANKAR PPASTOR9990038P
70 SHANKAR PB.Th9990038
71SURYAKALA PPASTOR9990039P
72SURYAKALA PB.Th9990039
73DASS RPASTOR9990040P
74DASS RB.Th9990040
75BALU RPASTOR9990041P
76BALU RB.Th9990041
77EKAMBARAM GPASTOR9990042P
78EKAMBARAM GB.Th 9990042
79WILSON SB.Div9990043
80SENCHUDAR MPASTOR9990044P
81SENCHUDAR MB.D9990044
82SANGEETHA JEBASELVI SPASTOR9990045P
83SANGEETHA JEBSELVI SB.Th9990045
84SUNDARAM PPASTOR9990046P
85SATHYARAJ KPASTOR9990047P
86SATHYARAJ KB.Th9990047
87JOSEPH KPASTOR9990048P